• เสาร์. เม.ย. 1st, 2023

Review ซีรีย์ ยอดนิยม เกาหลี ไทย netflix ฟรี

แนะนำซีรี่ย์แก้เบื่อช่วงอยู่บ้านกันดีกว่า เราคัดเรื่องเด็ดมา แนะนำ กับ ซีรี่ย์ Netflix 2020 มีทั้งเกาหลีและฝรั่ง ดูได้ยาวๆ เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม ไปชมกันแบบยาวไป!!

เงินอนุเคราะห์บุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

ByValerie Myers

เม.ย. 30, 2021

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินเกื้อหนุนบุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินเกื้อหนุนบุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เพราะเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตร เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ทดแทนในกรณีเกื้อหนุนบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีปัญหาเพิ่มอีก ผู้เอาประกันตนสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่อีกทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินเกื้อหนุนบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ แม้ยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินเกื้อหนุนบุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1